Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Contacte Biblioteca Activa

Des de l’any 2010 el departament de prevenció d’Activa Mútua ha estat elaborant tot un seguit de informes de caràcter estadístic sobre la sinistralitat laboral present en els seus treballadors afiliats amb les contingències professionals cobertes. La finalitat d’aquests informes és:

  1. Determinar els principals factors de risc i variables que intervenen en els accidents de treball i malalties professionals.
  2. Establir estratègies d’actuació encaminades per reduir la incidència dels accidents de treball i malalties professionals.

Un major coneixement de la sinistralitat laboral va a permetre establir línies prioritàries d’actuació preventiva i en conseqüència una millora de les condicions de seguretat i salut per part de totes les empreses i treballadors associats a Activa Mútua.