Cambiar idioma

Contacte Biblioteca Activa

“Treballs saludables: relaxem les càrregues”
18 oct

“Treballs saludables: relaxem les càrregues”

S’acosta la 4a setmana d’Octubre i des d’Activa Mútua ens unim a la Campanya de l’Agència Europea per a commemorar la Setmana de Seguretat i Salut en el treball. Enguany el lema continua sent “Treball saludables: relaxem les càrregues” ja que aquesta campanya té una durada compresa entre els anys 2020-2022, i és que els Trastorns Múscul Esquelètics (TME) continuen sent una dels principals problemes que sofreixen les persones treballadores de la Unió Europea.

Els TME relacionats amb el treball, són una de les primeres causes de baixa o incapacitat, per aquest motiu hem de prestar-los especial atenció, ja que fan que perdem qualitat de vida i capacitat laboral, la qual cosa perjudica considerablement tant a la salut de les persones, com a les empreses i a l’economia en general.

En aquest sentit, la pèrdua de capacitat laboral pot iniciar-se quan les persones comencen a tenir molèsties de naturalesa musculoesquelètica. Molèsties, que en un primer moment permeten continuar treballant, però amb el temps es van agreujant fins a un punt en el qual impedeixen desenvolupar-lo al nivell requerit o directament l’inhabilita. El que suposa uns costos directes i indirectes molt elevats per a les empreses.

La prevenció dels TME ha de ser una prioritat per a empresaris i persones treballadores, d’aquí la importància de donar veu a aquesta campanya de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el treball. Com a documentació d’interès fem difusió de les indicacions facilitades per a participar activament en la campanya, així com documentació per a aplicar en funció del nostre sector d’activitat.

Cuidem el nostre cos, només tenim un i ha d’acompanyar-nos per sempre, no sols per a treballar, sinó per a gaudir de totes les coses que ens ofereix el viatge de la vida.

Per a més informació:

https://healthy-workplaces.eu/es

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Jornada virtual tècnica “Actuar davant els canvis: la gestió de TME”
15 oct

Jornada virtual tècnica “Actuar davant els canvis: la gestió de TME”

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) en col·laboració amb l’EU-OSHA i la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (RESST) organitza el pròxim dia 21 d’octubre la jornada virtual tècnica “Actuar davant els canvis: la gestió de TME” amb l’objectiu d’informar i dirigir l’atenció d’empreses i població treballadora sobre l’evolució dels factors de riscos relacionats amb l’aparició dels trastorns musculoesquelètics (TME) i la necessitat d’adaptar la gestió preventiva davant aquests canvis.

Aquesta Jornada virtual es realitza en el marc de la Setmana Europea de la Seguretat i la Salut en el Treball 2021 per a donar suport a la campanya europea “Treballs saludables: relaxem les càrregues”. En el segon any d’aquesta campanya s’abasta la problemàtica de l’aparició dels TME cap a altres aspectes com són ara els factors organitzatius i psicosocials que guarden relació amb la transformació del món del treball que va succeint.

Per a més informació i inscripció:

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-trabajos-saludables-relajemos-las-cargas

Dia Mundial de la visió 2021
14 oct

Dia Mundial de la visió 2021

LOVE YOUR EYES

Tal com ve ocorrent des de l’any 2000, el segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió, promogut de manera conjunta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional de Promoció de la Ceguesa (IAPB)

La ceguesa i la deterioració de la visió són els eixos centrals en aquest dia dedicat a promocionar la salut ocular a tot el món.

Enguany el lema de la campanya és “Estima els teus ulls”.

La major part dels éssers humans que habiten el planeta sofrirà alguna patologia relacionada amb la visió al llarg de la seva vida, per la qual cosa resulta inqüestionable que hem de ser conscients de la importància de tenir uns ulls sans i, en conseqüència, tal com es proposa en la campanya d’enguany, sotmetre’ns a una prova de visió i animar a altres persones al fet que facin el mateix sempre que això sigui possible.

Aquesta és una de les iniciatives que es duran a terme en la celebració del Dia Mundial de la Visió, aconseguir que més d’un milió de persones es comprometin a fer-se una prova de visió abans de la celebració, una altra iniciativa interessant consisteix en un paquet escolar per al sector de l’educació per a ajudar els professors i als nens a parlar de la importància de la salut ocular, possibilitant una conscienciació efectiva a llarg termini.

Des d’un enfocament laboral, els adults romanen un terç del dia en el seu lloc de treball; aquest sobreesforç, sobretot en labors en les quals s’utilitza la vista de manera constant, pot provocar fatiga visual, que s’intensificarà si sumem factors com les condicions d’il·luminació, condicions ambientals per ús d’aire condicionat, l’ús de pantalles de visualització de dades, etc.

La vista és un sentit fonamental en la nostra activitat diària, prop del 80% de la informació que percebem ens arriba a través d’ella, els treballadors i treballadores són conscients d’això: ja l’any 2013, segons resultats obtinguts pel Baròmetre de la Salut Ocular, realitzat per Bausch & Lomb, un 79% dels enquestats preferiria perdre el 50% de la seva nòmina abans de perdre el 50% de la visió.

En el Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua apostem per la salut ocular en l’entorn laboral; duem a terme labors d’assessorament a les nostres empreses i autònoms mutualistes, tant en el camp relacionat amb els equips de protecció ocular i facial, com en el treball realitzat de manera habitual amb pantalles de visualització de dades (PVD).

Aconseguim entre tots, que en els ulls dels joves continuï cremant la flama i en els dels vells brillant la llum, tal com va escriure Víctor Hugo.

Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Llistat actualitzat per a ús de virucides* per a la prevenció de contagis del covid-19
07 oct

Llistat actualitzat per a ús de virucides* per a la prevenció de contagis del covid-19

*Virucida: Substància o fàrmac capaç de destruir o inactivar els virus.

NOVA ACTUALITZACIÓ – Data actualització 24.09.2021

Les polítiques de neteja i desinfecció, en aquesta situació provocada per la crisi sanitària que vivim, són importants mesures preventives per a garantir la higiene tant dels llocs, equips de treball com de vies públiques, domicilis, mitjans de transport (públics i privats), etc. que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

En aquest sentit, existeix la necessitat de desinfectar les superfícies, mitjançant l’ús de desinfectants amb activitat virucides, per a detenir la transmissió del virus entre persones.

Per això, el Ministeri de Sanitat publica i actualitza periòdicament un llistat de productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia, en aquestes mesures d’higiene, enfront del virus, atesa la norma UNE-EN 14476. Aquesta taula classifica aquests productes per a ús ambiental (TP2), indústria alimentària (TP4) i higiene humana (PT1), ressaltant com a informació rellevant en cada cas el nom comercial del producte, substància activa, usuari i forma d’aplicació.

Es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals d’Activa Mútua

 

5 d’octubre, Dia Mundial dels docents
04 oct

5 d’octubre, Dia Mundial dels docents

“Les i els docents en el centre de la recuperació de l’educació”

Com cada any, el 5 d’octubre se celebra el Dia Mundial dels Docents commemorant, una vegada més, l’aniversari de la subscripció de la Recomanació de l’OIT i la UNESCO relativa a la Situació del Personal Docent (1966), que va establir criteris de referència quant als seus drets i responsabilitats, normes per a la seva formació i les condicions d’ensenyament aprenentatge, entre altres pautes.

Però la celebració d’aquest 5 d’octubre és, sens dubte, diferent a les anteriors.

Fa ja un any i mig que va començar la pandèmia COVID-19, i durant aquest temps els docents han hagut de reinventar-se per a continuar donant una formació de qualitat i ara, més que mai, adaptada als temps.

És important reflexionar sobre el treball del docent durant aquesta pandèmia i també sobre com ha afectat aquesta situació a la seva salut.

Hem de tenir en compte, amb la imposició en alguns moments de l’educació a distància i la situació, com a poc, complexa dins de les aules, així com a nivell social, que aquest col·lectiu ha vist incrementada la seva vulnerabilitat als riscos de contreure malalties relacionades amb el seu treball.

Factors com l’aïllament, la possibilitat de contreure la infecció per coronavirus, la pressió per mantenir un ensenyament de qualitat o la inestabilitat i incertesa sobre l’evolució de la pandèmia han posat a prova la capacitat de resistència de les nostres professores i professors.

En el Departament de Prevenció d’Activa Mútua, des del primer moment hem estat fent costat a aquest col·lectiu, aportant informació actualitzada sobre pràctiques preventives enfront del covid-19 en l’àmbit laboral, normes d’actuació davant l’aparició de casos en centres educatius, pautes de ventilació a les aules, etc.

El tema triat per a aquest any 2021 és: “Els docents en el centre de la recuperació de l’educació”

Tal com escriu Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides en relació amb el “Informe de Polítiques sobre l’Educació i el Covid-19” L’educació és la clau per al desenvolupament personal i el futur de les societats.

Efectivament, és moment de mirar al futur i la millor manera de fer-lo és treballant per una salut de qualitat, premissa amb la qual Activa Mútua està compromesa i en la qual la prevenció juga un paper fonamental.

Nelson Mandela deia que l’educació és l’arma més poderosa que es pot usar per a canviar el món. Treballem per una prevenció eficaç que garanteixi la salut dels i les docents perquè puguin afrontar aquesta honorable tasca.

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

1 d’octubre, Dia Internacional de les persones d’edat
29 set

1 d’octubre, Dia Internacional de les persones d’edat

EQUITAT DIGITAL PER A TOTES LES EDATS

Des del 14 de desembre de 1990, Nacions Unides commemora l’ 01 d’Octubre com el Dia Internacional de les Persones d’Edat.

Es calcula que durant els propers 30 anys, el nombre de persones grans es duplicarà, cosa que significa que l’any 2050 hi haurà més de 1500 milions de persones d’edat avançada.

Enguany sota el lema “Equitat digital per a totes les edats”, ens recorden la importància de que les persones grans tinguin accés a les noves tecnologies.

El gran avanç digital que estem vivint ha canviat la nostra manera de viure, de treballar i de relacionar-nos, no obstant això, la meitat de la població mundial encara viu sense internet, sobretot als països menys desenvolupats, és per aquest motiu que no podem deixar que les persones de més edat es quedin enrere per no tenir accés o no saber utilitzar les noves tecnologies.

En l’àmbit laboral hem d’analitzar totes les dificultats que se’ls pot presentar a aquest col·lectiu, i moltes d’elles originades per l’avanç digital a l’hora de desenvolupar el seu treball.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’envelliment actiu com el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.

Els 4 pilars fonamentals de l’envelliment actiu són:

► Salut física i mental.

► Participació en la societat.

► Seguretat en tot el que es dugui a terme.

► Aprenentatge durant tota la vida.
És per això que Activa Mútua, mitjançant el seu Departament de Prevenció de Riscos Laborals, ha elaborat la guia ABORDATGE DE L’ENVELLIMENT EN L’EMPRESA, amb la intenció d’ajudar als nostres mutualistes en la tasca d’abordar la gestió i integració de les persones treballadores amb edat avançada en tots els àmbits de l’empresa. La finalitat és donar a conèixer, a aquest col·lectiu, les característiques específiques i les necessitats que demanden, per a ajudar, tant a l’empresa com a ells mateixos, a prendre les decisions adequades perquè puguin continuar treballant en unes condicions segures i satisfactòries.

No volem deixar passar l’oportunitat de recordar que un altre factor a tenir en compte per a tenir cura de la nostra gent gran, és el foment d’un envelliment saludable. A vegades pensem que les persones grans no poden valer-se per si mateixes i que han d’acceptar la malaltia com a part de ser grans. Deixem enrere aquestes idees, la clau és adoptar hàbits saludables des d’edats primerenques, tenir cura i mantenir a prop a la nostra gent gran, entendre quines són les seves necessitats, valorar el que aporten a la societat. D’aquesta manera, ens adonarem, que la salut afegeix anys de vida.

Per a més informació:

https://www.un.org/es/observances/older-persons-day

29 de setembre, Dia mundial del cor
27 set

29 de setembre, Dia mundial del cor

Pensa en el teu cor

L’infart continua posicionant-se com una de les primeres causes d’accidents de treball mortals (*), igual que les malalties del cor tornen a ser la principal causa de mort en tot el planeta.

A més, la pandèmia mundial de la COVID-19 ha deixat palesa que les persones amb malalties cardiovasculars són especialment vulnerables a desenvolupar complicacions si es contagien del virus SARS-CoV-2.

Per tot això, un any més des d’Activa Mútua ens unim aquest 29 de setembre a la celebració del Dia Mundial del Cor, per a donar visibilitat a les malalties cardiovasculars i promoure mesures preventives que ajudin a reduir el seu impacte en el món laboral en particular i en la societat en general.

Volem que PENSIS en el teu COR per a alimentar-se bé i beure amb moderació, augmentar el nivell d’activitat física i dir NO al tabac”.

Amb aquest missatge la Societat Espanyola de Cardiologia i la Fundació Espanyola del Cor ens animen a portar un estil de vida saludable per a combatre els múltiples factors que originen les patologies cardiovasculars, com són la diabetis, l’obesitat, la pressió arterial alta o el tabaquisme.

Després d’un període de vacances setembre ens brinda l’oportunitat de reprendre aquells propòsits de principis d’any que s’han quedat pel camí i introduir nous reptes. És el moment idoni per a pensar en el teu cor i iniciar una transformació de vida.

Qualsevol procés de canvi sempre serà més fàcil si s’està secundat i acompanyat. I en aquest sentit només fa falta parar esment per a comprovar que una gran part de la societat està conscienciada i bolcada a portar una vida sana i saludable.

Fins i tot els llocs de treball s’han convertit en motor i còmplice d’aquest estil de vida. Prova d’aquest fet és que cada vegada són més les empreses que inverteixen en promoció d’hàbits saludables, conscients que aquest tipus d’iniciatives milloren l’ambient laboral, la motivació, el compromís i la productivitat, reduint, al seu torn, l’absentisme per malalties.

Recomanacions preventives per a portar un estil de vida saludable:

 1. Alimentació i beguda:
 • Incorporar 5 porcions de fruita i verdura al dia.
 • Evitar el consum de begudes ensucrades i l’alcohol.
 • Limitar la ingesta d’aliments processats.
 • Reduir la quantitat de sal.
 • Disposar en el lloc de treball de màquines expenedores de begudes i aliments sans i saludables.
 • Habilitar en l’empresa menjadors amb menús equilibrats.
 • Habilitar zones de descans perquè la plantilla pugui emportar-se de casa menjar sa.
 1. Activitat física:
 • Practicar activitat física moderada o intensa com a mínim 30 minuts 5 dies a la setmana.
 • Utilitzar les escales com alternativa a l’ascensor.
 • Anar i tornar a la feina caminant o amb bicicleta.
 • Permetre pauses per a aixecar-se i realitzar estiraments a l’inici, durant i en finalitzar la jornada laboral.
 1. NO al tabac:
 • Deixar de fumar redueix significativament el risc de malaltia cardiovascular.
 • S’evita, també, el risc que es crea per a les persones fumadores passives.
 • Promoure en l’empresa programes d’ajuda i acompanyament per a abandonar l’hàbit del tabac.
 1. Promoció de la salut
 • Acudir a las revisions mèdiques corresponents.
 • Controlar el colesterol i la hipertensió.
 • Controlar el pes.
 • Realitzar la vigilància de la salut.
 • Establir programes en les empreses de detecció precoç de malalties i riscos cardiovasculars.
 • Recordar que aquesta malaltia fa especialment vulnerables a les persones enfront de la COVID-19. Per això és important continuar aplicant en tots els àmbits les mesures sanitàries de rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica, ús de màscara seguint les recomanacions sanitàries del moment i mantenir distanciament físic interpersonal d’almenys 1,5 metres.

(*) Avanç estadístic de gener a juny de 2021 del Ministeri de Treball i Economia Social.

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19
03 set

Estratègia detecció precoç vigilància i control de covid 19

El 12 d’agost de 2021 s’actualitza l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, del Ministeri de Sanitat, document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació I Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial i presentada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 continua sent un dels punts clau per a controlar la transmissió. Per això, els serveis de vigilància i de salut pública i el sistema sanitari assistencial s’han anat adaptant per a garantir la detecció precoç dels casos i el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

És per això que es desenvolupa l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid 19 els objectius de la qual són:

1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.

2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions.

3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat per a la presa de decisions.

Les principals modificacions en relació a la versió anterior amb data 05 de juliol de 2021, es troben a les següents seccions:

B. Detecció de casos d’infecció activa per SARS-CoV-2 (veure apartat 1 Detecció i definició de casos sospitosos, i punt 1.1 consideracions especials davant casos sospitosos).

E. Estudi i maneig de contactes (veure apartat 2 Maneig dels contactes, i en particular els punts 2.1.3 Realització de proves diagnòstiques en contactes, 2.1.4. Lloc de la quarantena i 2.2. Consideracions especials en el maneig de contactes).

Més informació a l’enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Socorrisme i primers auxilis en el món laboral. Introducció i conceptes bàsics.
03 set

Socorrisme i primers auxilis en el món laboral. Introducció i conceptes bàsics.

L’Organització Mundial de la Salut (O.M.S.) en la seva definició de Salut, ens indica que la salut, no és solament l’absència de malaltia, sinó la recerca i consecució del benestar físic, mental i social.

Davant aquesta definició, hem d’entendre, que la salut és un fet que ens involucra a tots i que no és responsabilitat exclusiva dels científics o del personal sanitari.

És la salut una responsabilitat individual i de tota la comunitat; el primer responsable de la salut és un mateix.

L’absència de la salut repercuteix sobre un mateix i sobre tota la comunitat. La consecució de la salut no és un concepte estàtic, sinó que l’hem d’anar treballant al llarg de la vida.

L’educació per a la salut és un procés d’informació i de responsabilitat per a adquirir coneixements, actituds i hàbits bàsics que ens permetin conservar i promocionar la salut, tant a nivell individual com col·lectiu.

CONCEPTE DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS.

El Socorrisme comprèn des de la prevenció dels accidents o malalties, fins als primers auxilis que hem de donar a la persona afectada.

El concepte de socorrisme és més ambiciós i va més enllà de la realització d’unes primeres cures. Des del punt de vista de la salut, és preferible prevenir abans que curar. Els primers auxilis consistiran a donar assistència a un accidentat o malalt.

Davant una situació d’emergència amb risc vital, està demostrat que la primera resposta sanitària que es produeixi és bàsica per a la bona resolució del cas.

El sistema sanitari disposa d’unitats d’urgències en els seus diferents nivells, encara que en la majoria de casos, quan es produeix un accident, són les persones que es troben més a prop les que primer haurien d’actuar.

L’ensenyament dels primers auxilis pretén desenvolupar uns coneixements bàsics, unes actituds i habilitats adequades per a reconèixer la naturalesa d’una lesió, avaluar la seva gravetat i poder oferir el suport vital adequat.

Tant els coneixements teòrics com les maniobres de suport estaran encaminades a mantenir la vida o les millors condicions de salut fins a l’arribada o derivació als serveis assistencials especialitzats.

El socorrista és la primera baula en la cadena de supervivència que es posa en marxa davant una situació d’emergència o un accident.

La resolució reeixida d’una emergència és proporcional al temps de resposta per part de l’equip sanitari o el socorrista in situ de la primera assistència.

Sense entrar en el terreny de les responsabilitats, la persona o persones que apliquin els primers auxilis a un accidentat, estan realitzant abans de res un acte de solidaritat.

Aquest acte de solidaritat, que cadascú fonamenta en motivacions pròpies o responsabilitats adquirides, no es pot materialitzar d’una manera descontrolada.

L’acte dels primers auxilis requereix la posada en marxa d’unes tècniques i metodologies precises i concretes.

Els accidents: la nova plaga
03 set

Els accidents: la nova plaga

Durant el present segle els avanços en la medicina i dels sistemes sanitaris, la millora en els hàbits de vida i costums higiènics, els avanços tecnològics i en l’augment del nivell de vida, han fet disminuir la mortalitat als països desenvolupats.

El progrés i el desenvolupament, no obstant això, ens han abocat a un nou tipus de perill, sobretot als països industrialitzats, en els quals destaquen les innovacions tecnològiques, les activitats d’oci, el complicat món laboral amb un gran ventall de riscos. El que d’una banda comporta una millora en el nostre benestar, per una altra introdueix una variable de riscos que és la principal causa d’aquesta nova plaga que són els accidents.

L’accident es defineix com un esdeveniment inesperat que comporta un mal físic o mental.

Els accidents són un dels problemes greus de salut. No són exclusivament un problema individual, sinó que afecten a tota la comunitat a causa de les seqüeles que produeixen, a les hospitalitzacions que comporten i a les morts que ocasionen. Són una gran càrrega per a la societat tant des del punt de vista sanitari i econòmic, com a psicològic (pels sofriments físics i morals dels accidentats, les vides perdudes, les conseqüències sobre les persones pròximes a l’accidentat i un llarg etcètera).

En el món laboral els accidents representen pèrdues en hores de treball, en la productivitat, seqüeles psicològiques en els companys de treball, etc.

Demostrat està que els accidents totalment imprevisibles són molt rars, en la majoria de situacions l’accident es podria haver evitat i controlat amb mesures de prevenció adequades.

A Espanya els accidents ocupen les primeres posicions en la classificació de causes de mort, sobretot entre la població compresa entre els 18 i 30 anys. A partir d’aquestes edats es veu precedida per diferents tipus de càncer i les malalties cardiovasculars.

Com ja hem comentat, convé destacar la gran morbiditat dels accidents, amb les seqüeles físiques i psíquiques més o menys greus que deixen.

L’aparició de l’accident és brusca i inesperada, en situacions i llocs d’allò més divers; el mateix seria aplicable a les malalties d’aparició brusca i imprevista que comprometen la vida de l’afectat.