Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Contacte Biblioteca Activa

Amb la finalitat de poder accedir en tot moment a una base actualitzada de normativa en prevenció de riscos laborals, Activa mútua posa a la seva disposició el següent enllaç a la base de dades de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

En aquest enllaç podrà consultar la normativa nacional, normativa europea, normes OIT, límits d’exposició professional així com les guies tècniques del propi Institut.