Cambiar idioma

Contacte Biblioteca Activa

Posem a la teva disposició el millor material preventiu com a suport
per a la gestió i millora contínua de la prevenció

En les guies de bones pràctiques preventives es descriuen les característiques i funcions de l’activitat professional analitzada, així com els principals riscos associats a aquestes activitats, les seves conseqüències, mesures preventives recomanades, necessitats formatives, protocols mèdics, bibliografia, etc.