Cambiar idioma

Biblioteca activa

Activa Mútua posa a la vostra disposició el millor material
preventiu per a la millora contínua de la prevenció.

En les guies de bones pràctiques preventives es descriuen les característiques i funcions de l’activitat professional analitzada, així com els principals riscos associats a aquestes activitats, les seves conseqüències, mesures preventives recomanades, necessitats formatives, protocols mèdics, bibliografia, etc.