Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Contacte Biblioteca Activa

En les guies de bones pràctiques preventives es descriuen les característiques i funcions de l’activitat professional analitzada, així com els principals riscos associats a aquestes activitats, les seves conseqüències, mesures preventives recomanades, necessitats formatives, protocols mèdics, bibliografia, etc.