Cambiar idioma

Contacte Biblioteca Activa

Posem a la teva disposició el millor material preventiu com a suport
per a la gestió i millora contínua de la prevenció

Les fitxes tècniques, elaborades pels tècnics especialistes del nostre departament de Prevenció de Riscos Laborals, pretenen ser una eina tècnica de suport per al desenvolupament de l’activitat preventiva en l’empresa i està destinada a facilitar a treballadors i empresaris el compliment de les obligacions assignades per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Descarregar álbum fitxes