Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Contacte Biblioteca Activa

Activa Mútua, amb l’objectiu d’elaborar i difondre codis de bones pràctiques per a la gestió i millora contínua de la prevenció, ha desenvolupat com a eines informatives i divulgatives, les “Guies de bones pràctiques preventives” i una ‘’col·lecció de fitxes tècniques’’, dirigides a fomentar el nivell d’informació i divulgació en prevenció de riscos entre els seus mutualistes.

A les guies de bones pràctiques preventives es descriuen les característiques i funcions de l’activitat professional analitzada, així com els principals riscos associats a aquestes activitats, les seves conseqüències, mesures preventives recomanades, necessitats formatives, protocols mèdics, bibliografia, etc.

Les fitxes tècniques, elaborades pels tècnics especialistes del nostre departament de Prevenció de Riscos Laborals, pretenen ser una eina tècnica de suport per al desenvolupament de l’activitat preventiva en l’empresa i està destinada a facilitar a treballadors i empresaris el compliment de les obligacions assignades per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

A part de la documentació referenciada anteriorment, s’ofereixen tot un seguit de estudis estadístics envers la sinistralitat, notícies i articles d’interès, així com els enllaços necessaris per disposar d’una normativa actualitzada en PRL i de fonts externes de generació de documentació variada, com és l’agència virtual de comunicació.