Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària

Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària
31 des

Adaptació de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19 en període d’alta transmissió comunitària

En poc més d’una setmana, s’ha produït un augment significatiu de contagis per SARS-CoV-2. A Espanya, aquest increment accelerat de la transmissió comunitària del virus dona com a resultat unes taxes d’incidència més altes de tota la pandèmia.

Aquesta situació de tan alta circulació del virus obliga a revisar la darrera actualització de  l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del 22 de desembre actualment vigent, pel que fa al  maneig dels casos i els contactes . És per això que s’ha elaborat el document  d’Adaptació de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19 en període d’alta transmissió comunitària.

Més informació en el següent enllaç:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari