Cambiar idioma

Acord que regula en el sector comerç pautes sanitàries front COVID-19 Nova Normalitat

Acord que regula en el sector comerç pautes sanitàries front COVID-19 Nova Normalitat
26 jun

Acord que regula en el sector comerç pautes sanitàries front COVID-19 Nova Normalitat

El passat 23 de juny es va publicar en el Boletín Oficial del Estado la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per a exercir l’activitat comercial.

S’estableixen recomanacions o pautes, a tenir en compte per les comunitats i ciutats autònomes, en relació a les condicions sanitàries per a exercir l’activitat comercial a les seves regions aconseguida la situació de nova normalitat, amb la finalitat de garantir la seguretat i higiene en el sector comercio enfront del SARS-CoV-2.

Per a més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/boe-a-2020-6612.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari