Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
25 mai

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Acaba de publicar-se al Ministeri de Sanitat la sisena revisió del Procediment d’actuació que regula les actuacions, en matèria preventiva enfront de la COVID-19, que han de dur a terme els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en les empreses.

L’actualització ve motivada fonamentalment per adaptar-se a l’Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19. 12.05.2020 Ministeri de Sanitat.

Com a novetat apreciem la incorporació del terme caso sospitós com a possible situació laboral que implica un risc d’exposició al SARS-CoV-2, adaptant a aquests casos els nivells de risc, maneig, notificació de casos i altres mesures d’actuació.
En aquesta revisió també es contempla canvis en la figura del Treballador Especialment Sensible, incorporant en la seva consideració de vulnerabilitat malalties noves com a malaltia hepàtica crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió o obesitat mòrbida amb IMC>40.

Això comporta a una actualització de l’Annex IV Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en l’àmbit sanitari i sociosanitari i Annex V Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits NO sanitaris i sociosanitaris.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/prevencionrrll_covid-19.pdf

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari