Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
22 jun

Actualització procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El passat 22 de juny de 2021, el ministeri de sanitat ha publicat una nova versió del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-COV-2.

Aquesta actualització implementa els següents canvis:

  • L’adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de  COVID-19.
  • L’actualització dels annexes IV i V per persones vacunades.

Més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari