Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2
24 nov

Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al sars-cov-2

El Ministeri de Sanitat ha publicat una nova actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 a data de 18 de novembre de 2021.

La present actualització inclou els aspectes següents:

  1. La revisió i actualització de les mesures preventives a complir per les empreses en el context actual de pandèmia.
  2. S’hi ha afegit un apartat nou sobre covid persistent, covid crònic o “long covid” on s’hi inclouen les  noves obligacions per a les empreses en matèria de  vigilància de la salut.
  3. S’ha modificat i reduït l’apartat 7 Detecció, notificació, estudi i maneig de casos i contactes.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Departament de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua

Realitzar un comentari