Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Activitats d’educació preventiva 2021 – 4t trimestre

Activitats d’educació preventiva 2021 – 4t trimestre
25 oct

Activitats d’educació preventiva 2021 – 4t trimestre

Les activitats d’Educació preventiva tenen com a propòsit sensibilitzar, alhora que informar, a totes les persones treballadores sobre els riscos als quals poden estar sotmesos en el desenvolupament de la seva activitat, així com donar a conèixer diferents actuacions preventives amb la finalitat d’ajudar en el compliment normatiu i de millorar la seva salut o benestar.

Per a això, el Departament de Prevenció de Riscos Laborals hem treballat conjuntament amb la Universitat Corporativa d’Activa Mútua per a posar a la disposició de tots els nostres associats una àmplia oferta en matèria d’Educació preventiva, tant en format presencial (presencial o virtual) com en format multimèdia.

En relació a les Jornades presencials, s’adjunta el catàleg de les previstes a realitzar durant el darrer trimestre de l’any.

Pel que fa a les Jornades multimèdia, presentem el catàleg amb l’oferta de les noves Jornades incorporades.

Tots els continguts presenten el segell de qualitat de la Universitat Corporativa d’Activa Mútua, els quals han estat dissenyats per experts/es en diverses matèries i es regeixen per uns principis pedagògics de qualitat, posant a l’alumne en el centre del seu aprenentatge i contribuint al seu desenvolupament.

Des d’Activa Mútua els convidem a formar part de la nostra comunitat educativa i esperem poder contribuir a la promoció d’una cultura preventiva, així com a l’adquisició de nous aprenentatges que contribueixin a la millora de la competència personal i professional en el si de la seva empresa.

Per a més informació i inscripció es pot dirigir al nostre portal de prevenció:

https://prevencion.activamutua.es/ca/formacion/

“CALENDARI D’EDUCACIÓ PREVENTIVA PRESENCIAL”

https://prevencion.activamutua.es/wp-content/uploads/2021/10/CATALEG_ACTIVITATS_OCT_NOV_DEC_PRL_cat1.pdf

“CALENDARI D’EDUCACIÓ PREVENTIVA MULTIMÈDIA”

https://prevencion.activamutua.es/wp-content/uploads/2021/06/Actividades-Educatives-CAT-2021-v7.pdf

Departament Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua 

Realitzar un comentari