Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

28 abril 2018 – Generació segura i saludable

28 abril 2018 – Generació segura i saludable
26 abr

28 abril 2018 – Generació segura i saludable

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball que se celebra anualment el 28 d’abril promou la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals a tot el món.

Es tracta d’una campanya de sensibilització destinada a centrar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema de la sinistralitat laboral i sobre com la creació i la promoció d’una cultura de la Seguretat, la Salut i, des de ja un temps podem afegir, també , una cultura del Benestar, pot ajudar a reduir el nombre de morts i lesions relacionades amb el treball.

Aquest any, el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball està dedicat a millorar la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores joves.

Fins a 24 anys d’edat hi ha 541 milions de persones treballadores. Representen més del 15% de la població activa mundial i pateixen fins a un 40% més de lesions ocupacionals no mortals que els treballadors adults de més de 25 anys.

La seva etapa de desenvolupament físic i psicològic, la manca d’experiència laboral i de capacitació, la limitada consciència dels perills relacionats amb el treball i la manca de poder de negociació són alguns dels factors que poden augmentar la vulnerabilitat de les persones joves als riscos laborals.

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball 2018 pren com a marc l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides que conté 17 objectius i busca accelerar l’acció per assolir l’objectiu de desenvolupament sostenible 8, la finalitat del qual és promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

De les diferents Metes que engloben l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8, tres d’elles fan menció a les persones treballadores joves i en particular, enguany, es pretén incidir en la Meta 8.8:

  • Meta 8.5: D’aquí a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.
  • Meta 8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors i les treballadores.
  • Meta 8.b: D’aquí a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació de les persones joves.

Amb el lema “Generació segura i saludable” el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball destaca la vital importància d’abordar aquests desafiaments i de promoure una cultura de prevenció en matèria de seguretat, salut i benestar en el treball en benefici de la propera generació de la força laboral de tot el món.

 

maite

Maite Fernández
Tècnica Departament de PRL

 

Realitzar un comentari