Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

1 d’octubre. Dia internacional persones d’edat

1 d’octubre. Dia internacional persones d’edat
30 set

1 d’octubre. Dia internacional persones d’edat

El 01 d’octubre es commemora el dia internacional de les persones d’edat.
Socialment, es considerava a una persona com a gran quan complia els 65 anys (és a dir, quan s’aconseguia l’edat de jubilació). No obstant això, els avanços mèdics i tecnològics aconseguits, fan que, a Espanya, les persones es auto consideren grans als 74 anys (1).

Curiosament, en el món laboral, la percepció s’inverteix. Quan hi ha fusions d’empreses o excés de personal, se sol recórrer a prejubilacions, prescindint de persones de més de 55-60 anys; persones que atresoren una gran experiència laboral, de les quals es desprenen les empreses.Si el treballador es troba en bones condicions psicofísiques, no seria més rendible per a la societat, que els diners invertits en les prejubilacions es dediquessin  a formar a les persones joves perquè puguin donar un altre enfocament a la seva vida laboral? Perquè si hi ha un tema clar, és que és realment complicat que una persona amb 55-60 anys torni a reintegrar-se en el mercat laboral.

L’envelliment poblacional és un fet indiscutible en la societat espanyola. Actualment, una mica més del 19% de la població té més de 65 anys. I la població activa també envelleix a un ritme elevat.
Un fet natural és que amb l’edat perdem capacitat física, auditiva, visual i cognitiva. Per això, és necessari que les avaluacions dels llocs de treball es realitzin tenint en compte l’edat, per a això és fonamental que s’apliquin criteris d’ergonomia per a poder adaptar els entorns i els llocs de treball a les característiques de cada treballador (l’ergonomia té com a objectiu l’ajust i adaptació del lloc de treball a les característiques i capacitats dels treballadors).

Les empreses han de començar a gestionar l’edat dels seus treballadors, i per a això, han de considerar alguns aspectes com:

Esquemes d’organització flexibles i adaptats a les característiques dels treballadors.

  • Llocs de treball adaptats a l’edat dels treballadors que els ocupen.
  • Aprofitar l’experiència dels treballadors amb major edat
  • Establir equips de treball intergeneracionals, en els quals es combinin joves i grans.
  • Facilitar la transició a la jubilació.

Però, si no totes les persones envellim de la mateixa forma, per què l’edat de jubilació és la mateixa per a la major part de les professions. Potser es moment de qüestionar-ser que l’edat de jubilació estigués en funció de les condicions psicofísiques dels treballadors i de les condicions de treball que realitzen.

Fdo. José Pedro Triano Ortiz – Área de PRL. Activa Mutua.

(1) informe Ipsos Global Advisor sobre el envejecimiento

Realitzar un comentari